Condicions d’ús


Hotel Sant March, domicili Av. Pelegrí, Costa Brava, Tossa de Mar – Girona, informa als Usuaris de les pàgines d’Internet de titularitat de Hotel Sant March de les condicions d’accés i ús de les mateixes.

 

1.-L’accés i l’ús de la Pàgina web de Hotel Sant March quedarà subjecte a les presents condicions generals.

La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Hotel Sant March suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix.
– Hotel Sant March es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús.
 

2.-Propietat Intel·lectual i Industrial.

– Tots els continguts de les pàgines web de Hotel Sant March estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Hotel Sant March o a tercers si és el cas. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.
 

3.-Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.

– L’usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets d’Hotel Sant March o de tercers. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Hotel Sant March o s’utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de propietat intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Hotel Sant March i / o la seva informació o serveis oferts.

– L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Hotel Sant March de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic ia fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics de Hotel Sant March, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o un altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol • licitats o autoritzats.
 

4.-Renúncies i Limitacions de responsabilitat.

– Hotel Sant March no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de – Hotel Sant March ni dels continguts proporcionats per tercers.

– Hotel Sant March no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la pàgina web de Hotel Sant March o de l’ús d’informació o aplicacions que contingui.

– Hotel Sant March no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web.

– Hotel Sant March no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Hotel Sant March siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d’aplicació.

– L’ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Hotel Sant March i / o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o «links» que apareixen a la pàgina d’Hotel Sant March es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que efectuïn aquest tipus d’actes, no sent Hotel Sant March responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d’aquests usos o activitats.
 

5.-General.

– Hotel Sant March es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de Hotel Sant March.

– Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Hotel Sant March a títol gratuït.

– El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l’efecte de presentació de reclamacions. Per a això s’han d’adreçar al Departament d’Assessoria Jurídica de Hotel Sant March, situat a l’av. Pelegrí, 2, Costa Brava, Tossa de Mar Girona, que indicarà en cada cas els punts a seguir.

– Totes les qüestions relatives a la pàgina web de Hotel Sant March es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre. Hotel Sant March.


Contacte

E-mail: info@hotelsantmarch.com

Av. Pelegrí, nº 2

Tossa de Mar, Girona CP 17320

Tel. +34 972 34 00 78

Mov. / WhatsApp. +34 680 224 037